HTML5 knížky

Dnes bych chtěl představit tři knížky o HTML5. Všechny knížky jsou z let 2010-2011, neměli by tak být informačně zastaralé. Knížky se liší především počtem stránek a z toho plynoucí detailností. Každý si tak může vybrat, jestli mu stačí rychlý průlet novinkami, nebo by se rád dozvěděl konkrétní detaily a technické podrobnosti implementace.

HTML5 for Web Designers

První z knížek se jmenuje HTML5 for Web Designers od autora Jeremy Keith. Je to první knížka z kolekce A book apart a je dostupná pouze v anglickém jazyce. Se svými necelými devadesáti stránkami se hodí spíše pro rychlý přehled, co nového nám HTML5 přináší a jak lze jednotlivé novinky využít v praxi.

Knížka se zabývá popisem nových sémantických elementů, formulářů, podporou plátna, audio a video tagů. Chybí zde zmínka třeba o podpoře geolokace a nových komunikačních rozhraních. Knížka se zaměřuje na to, abychom mohli HTML5 používat již nyní a jaké nástroje k tomu potřebujeme. Doporučuji jí tak přečíst všem, kteří se kolem vývoje webových aplikací alespoň trošku pohybují.

HTML5: Up and Running

Druhou z knížek je HTML5: Up and Running od autora Mark Pilgrim. Opět je dostupná v anglickém jazyce a má 207 stránek. Tomuto rozsahu odpovídá i obsah knížky, již to není pouze rychlá ukázka HTML5, ale dostáváme se ke konkrétním ukázkám kódu, detekci nových vlastností v prohlížečích a k historickému pozadí vzniku HTML5. Dočteme se zde nejenom o nových sémantických značkách, podpoře plátna, ale i o podpoře geolokace, lokálním úložišti, podpoře offline režimu a sémantickém rozšíření HTML – mikroformátech a mikrodatech. U každé kapitoly je podrobný popis, ukázky kódu a použití, podpora ze strany prohlížeče.

Knížku bych doporučil všem programátorům a především front-end kodérům, jako první seznámení s novinkami HTML5, jejich technickým pozadím a detaily, na které je dobré při nasazování myslet.

HTML5 Programujeme moderní webové aplikace

Poslední z knížek má název HTML5 Programujeme moderní webové aplikace a napsal jí tým Petr Lubbers, Brian Albers a Frank Salim. Dostupná je v českém jazyce v portfoliu nakladatelství Computer Press (nyní CP Books). Knížka má 300 stránek a je tak z uvedencých nejobsáhlejší. Obsahově je hodně podrobná a již ze začátku předpokládá znalost HTML, CSS a JavaSciptu. Stejně jako předchozí knížka probírá historické pozadí, podporu plátna, audio, video, geolokaci a lokální úložiště. Navíc však přidává detailní informace o nových komunikačních rozhraních (Cross Document Messaging a XHR Level 2), technologii WebSocket a WebWorkers. Podrobně jsou rovněž probrány formuláře, nejenom nové prvky, ale i podpora validace.

Jak jsem již zmínil, knížka předpokládá znalost front-end jazyků, hodí se tak spíše pro pokročilé programátory, nebo kodéry. Závěr knížky je věnovaný technologiím, které ještě ani v HTML5 nejsou implementovány a teprve se připravují, např. podpora pro 3D kreslení v rámci plátna (<canvas>).

Podporu geolokace jsem použil i u projektu Tonovani-autoskel.eu, kde si uživatel může zobrazit dodavatele v jeho nejbližším okolí. Pokud prohlížeč podporu geolokace nemá, odkaz pro nejbližší dodavatele není vůbec zobrazen, ale uživatel stále vidí náhled na celou českou republiku.