Konfigurace NetBeans pro Google App Engine

V tomto článku krok za krokem popíšu, jak co nejrychleji nainstalovat NetBeans tak, aby fungovalo propojení na Google App Engine a verzovací systém.

Instalace NetBeans

Pro instalace NetBeans je potřeba:

 • Stáhnout a nainstalovat NetBeans 6.9.1 pro Javu ze stránek http://netbeans.org/downloads/index.html
 • Spustíme NetBeans a v Tools - Plugin - Settings přidat odkaz http://kenai.com/downloads/nbappengine/NetBeans69/updates.xml a pojmenovat jako Google App Engine
 • V Tools - Plugin - Available Plugins vybrat všechny pluginy začínající Google Web App a nainstalovat je, čímž dojde k nastavení NetBeans pro Google App Engine
 • Dále musím stáhnout Google App Engine SDK pro Javu z odkazu http://code.google.com/intl/cs/appengine/downloads.html a rozbalit někde na počátači
 • Kliknout na záložku Services (vedle Projects a Files) a tam rozkliknout Servers a pravým tlačítkem vybrat Add Server
 • Vybrat Google App Engine a v dalším kroku vybrat cestu, tam kam jsme rozbalili Google App Engine SDK. Tímto dojde k nastavení lokálního Google App Engine serveru pro spouštění.
 • Je potřeba zkontrolovat jestli máme v $PATH nastavenou cestu pro JDK a JRE.
 • Tímto je NetBeans připraven pro tvorbu a spuštění GAE projektů na localhostu.

Vytvoření a spuštění projektu na localhostu

 • Vytvoříme nový projekt typu Web Application pomocí New - Project.
 • Pravým kliknutím na projekt zvolíme "Set as main project", aby byl projekt hlavním a spustíme ho pomocí Run, nebo F6.
 • Tímto by mělo dojít i k nastartování Google App Engine serveru, ale pokud se tak nestane, tak v kartě Servers klikneme pravým na Google App Engine a zvolíme Start, čímž se nám nastartuje server.
 • Nyní by měla aplikace běžet na adrese http://localhost:8080/
 • Dále na http://localhost:8080/_ah/admin se nachází administrační konzole Google App Engine Serveru, kde je i přístup k lokálnímu úložišti dat.

Nastavení NetBeans pro verzování se SVN

 • V NetBeans klikneme v menu na Team - Subversion - Checkout
 • Zadáme adresu našeho repozitáře a dále jméno a heslo.
 • Mělo by dojít ke stažení poslední verze projektu co je v repozitáři.
 • Změny nahrajeme do repozitáře tak, že klikneme na projekt a zvolíme Subversion - Update
 • Hlavní verzi získáme opět kliknutím na Subversion a dále na Commit.

Užitečné tutoriály