Poznámky ze zkoumání frameworku Polymer

V minulém článku jsem sepsal několik postřehů ze zkoumání jazyka Dart. Další webový projekt, který jsem prozkoumal z důvodu budoucí využitelnosti je Polymer. Opět jako u článku o jazyku Dart vypisuji klíčové vlastnosti, které pomůžou získat základní přehled o tom, co to Polymer je.

Domovská stránka projektu je http://www.polymer-project.org/

Polymer je JavaScript framework za kterým stojí Google. Staví přímo na webovém standardu Web Components, který vychází z toho, že vše je komponenta. Tato komponenta se vyznačuje hlavně tím, že je znovu použitelná. Představte si například zápis:

<google-map lat="37.790" long="-122.390"></google-map>

Tato komponenta obsahuje jak HTML, tak i CSS a JavaScriptový kód. Vše napsáno pouze jednou a používáno všude.

Obecné informace

 • everything is an Element
 • staví na webových standardech
 • obsahuje základní elementy, které můžeme používat
 • staví na material designu sjednocující webové a mobilní rozhraní
 • element je tvořen z dalších znovupoužitelných prvků
 • modulárnost jede - AngularJS directives, EmberJS components, ReactJS components
 • polymer.js - jádro Polymer
 • elementy jsou znovupoužitelné a umí navzájem komunikovat
 • shadow dom - DOM v nějakém kontextu, něco jako iframe
 • data-binding(model) - automatická změna hodnot a provázání
 • GitHub používá <time> element, kde se mění čas dle aktuálního času
 • podporováno nativně v Chrome > 36
 • Polyfills - podpora starých prohlížečů
 • paper element - nadstavba elementů
 • Angular2 bude pravděpodobně používat tyto komponenty
 • TodoMVC - aplikace napsaná ve všech známých JS frameworcích
 • Google Web Components - implemented with Polymer

Vzorové aplikace Polymeru