CSS a CSS3 knížky

Stejně jako ve článku HTML5 knížky, i nyní bych rád shrnul dojem z několika dalších knížek. Bude jich pět a zabývají se technologií kaskádových stylů, známých spíše pod zkratkou CSS (Cascade Style Sheets). Na knížky se budu dívat hlavně z pohledu začátečníka, který by se rád o CSS dozvěděl co nejvíce a naučil se je aplikovat v praxi.

CSS Kaskádové styly - Petr Staníček (2003)

Ačkoliv byla knížka s rozsahem 192 stran vydaná v roce 2003, pořád z ní mohou čerpat hlavně začínající kodéři, protože základní principy a syntaxe zůstává stále stejná.

Čtenáři se ale musí připravit na ryze teoretický obsah, který vychází přímo z oficiální specifikace CSS. Od základní práce s CSS, přes možnosti formátování prvků až po detailní popis jednotlivých vlastností a jejich parametrů.

Knížku bych doporučil spíše jako rychlý průlet CSS a co nejdříve bych se pustil do čtení CSS Hotová řešení, viz. dále.

CSS Kaskádové styly pro webdesignéry - Marek Prokop

Knížka z roku 2005 je hodně podobná jako výše zmíněná knížka CSS Kaskádové styly od Petra Staníčka. Obě čerpají přímo ze specifikace CSS, obsahují úvod do kaskádových stylů a přehled vlastností.

Na rozdíl od první má tato knížka ještě o chlup techničtější přístup a celá druhá polovina je referenční příručka, neboli výpis všech možných vlastností, které lze v CSS použít, řazených dle abecedy. Z toho také plyne rozsah o 288 stránek, cožž je o stovku více, jak u předchozí.

Proto bych jí nedoporučil ani začátečníkům, ale ani pokročilým, kteří jednotlivé vlastnosti CSS budou hledat spíše on-line, nebo jim je napoví jejich oblíbený textový editor.

CSS Hotová řešení - Petr Staníček (2006)

Tato knížka z roku 2006 přímo navazuje na první uvedenou knihu - CSS Kaskádové styly od stejného autora, kde se můžeme dozvědět hlavně teoretický základ. V této navazující knížce jsou popsány spíše praktičtější aplikace od obecného formátování stránky, přes různé chyby prohlížečů, až po řešení vzhledu vlastních stránek (různé rozmístění prvků, dvousloupcový layout, svatý grál, tvorba menu).

Vzhledem k roku vydání obsahuje i některé řešení, které již nevyužijeme, například řešení chyb pro webové prohlížeče Internet Explorer ve verzi 5 a 6. I přes to bych s klidným svědomím doporučil tuto dvojici knížek začátečníkovi, který chce do CSS proniknout, protože 90% věcí uvedených v knihách využije i dnes.

CSS - Eric Mayer

Nejobjemnější knížka o CSS, která se nachází v mé knihovně, má 570 stránek a je z roku 2007. Knížku jsem nečetl, pouze několikrát prolistoval.

Knížka má podtitulek kompletní průvodce a opravdu tomu tak je. V úvodních kapitolách se popisuje základní použití kaskádových stylů, všechny možné jednotky, hodnoty a selektory které můžeme používat. V dalších kapitolách jsou pak rozebrány konkrétní možnosti stylování textu, tabulek a vytváření vizuální struktury stránek. Poslední stovka stránek je klasicky referenční příručka, kde jsou vypsány jednotlivé vlastnosti a jejich parametry.

CSS3 For Web Designers - Dan Cederholm

Poslední knížka, která patří do kolekce vydané serverem A Book Apart, se zaměřuje přímo na poslední třetí verzi kaskádových stylů a může tak sloužit jako doplnění aktuálních znalostí k předchozím doporučeným knížkám, kde jsou uvedeny spíše základní informace.

Knížka obsahuje krátký přehled CSS3 vlastností a jejich podpory v prohlížečích. Zaměřena je hlavně na Transitions (postupné změny např. barvy, nebo pozadí), Transforming (posuny, změna velikosti, rotace) a Multiple Background (více pozadí na jednom elementu). Vše je vysvětleno na vzorovém webu, který je online (http://css3exp.com/code/view/). Vysvětlení vendor-specific prefixů, které dovolují používání CSS3, a jsou implementovány pouze v daném prohlížeči. Důraz na to, že CSS3 lze používat již nyní pro nekritické použití, tzn. tam kde nám nevadí, že to nebude fungovat ve starších prohlížečích (stíny, plynulé posuny, transformace). Dále důraz na fakt, že používání animací by se nemělo nadužívat a že když některá vlastnost nefunguje ve starším prohlížeči, tak to vůbec nevadí, pokud je stránka použitelná. Pro většinu CSS3 vlastností je ideální použít nějaký online generátor kódu, který nám zajistí i veškeré IE hacky a vendor specifika.

Závěr

V tomto článku jsem doporučil dvě knížky o základech CSS a jednu doplňkovou knížku o CSS3. Pro procvičení jednotlivých vlastností bych rovněž rád zmínil výukové servery Code School, Codeacademy, nebo W3C Schools - CSS Tutorial a CSS3 Tutorial. Nejideálnější variantou je ale  otevřít textový editor a začít kódovat svůj první web, tak hurá do toho!