Instalace SASS a Compass na MacOS

SASS je CSS preprocesor, který rozšiřuje CSS3 o další možnosti jako třeba proměnné, matematické operace a znovupoužitelné části kódu tzv. Mixins. SASS má vlastní syntaxi nad CSS, zapisuje se do souborů *.scss ze kterých nám umožňuje vygenerovat CSS soubory pro použití v našem projektu. Tyto soubory mohou být automaticky minifikované a sjednocené do jednoho například pomocí nástroje Grunt. Viz článek Kompilace Sass a Compass souborů přes Grunt JS.

Tags
Posted

Kompilace Sass a Compass souborů přes Grunt JS

Grunt je nástroj napsaný v Node.js a distribuovaný přes npm. Grunt slouží ke spouštění jedné, nebo více úloh na straně front-endu, počínaje minifikace, kompilace CSS preprocesorů (Less, Sass) až po spojování více souborů v jeden. Zároveň dokáže sledovat změny v upravovaných souborech a při každé změně spustit připravené úlohy, což se výborně hodí když potřebujeme průběžně překládat Sass soubory na CSS.

CSS a CSS3 knížky

Stejně jako ve článku HTML5 knížky, i nyní bych rád shrnul dojem z několika dalších knížek. Bude jich pět a zabývají se technologií kaskádových stylů, známých spíše pod zkratkou CSS (Cascade Style Sheets). Na knížky se budu dívat hlavně z pohledu začátečníka, který by se rád o CSS dozvěděl co nejvíce a naučil se je aplikovat v praxi.

Základní šablona webu

Pokud vytváříte webové stránky, jistě víte, že základem každých stránek je HTML šablona webu, ve které je výsledný web zobrazen. Tato šablona vychází strukturou z analýzy webu a vzhledově z grafického návrhu.