Jak vytvořit patch v Gitu

Git je nástroj pro správu verzí a hromadné sledování změn souborů v rámci jednoho projektu. Rozdíl dvou verzí souboru se označuje jako diff z anglického slova difference a popisuje nám jak se soubory navzájem liší.

Změnu jednoho souboru můžeme popsat textovým souborem s koncovkou .diff, který nám popisuje, jaké změny musíme provést, abychom se dostali z jedné verze na druhou. Tomuto vygenerovanému souboru se pak říká patch (záplata).

Tags
Posted