Hacktoberfest 2015

Říjen není jenom měsícem zdravých zubů a starých filmů, ale i měsíc ve kterém se pořádá celosvětový Hacktoberfest 2015, jehož cílem je hlavně podpora open-source softwaru! Pořádá ho poskytovatel cloudového hostingu DigitalOcean ve spolupráci s platformou GitHub, kde je možné open-souce projekty kolaborativně spravovat a verzovat.